Eesti English Русский
Otsi


TULE MEIE
LASTEAEDA!
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees

Meie lasteaed

INFO LASTEVANEMATELE


LASTEAEDADE KÜLASTAMISE EEST MAKSTAV MAKSE ARVUTATAKSE ÜMBER
Koroonaviiruse COVID-19 leviku tõttu on Eestis välja kuulutatud erakorraline olukord ja paljud lapsed ei käi lasteaedades. Kohtla-Järve linn arvutab lasteaedade külastamise eest makstava summa ümber, nii et päevade eest, mil lapsed kodus on, pole vaja maksta. Märtsi makse arvutatakse ümber aprillis.

________________________________________________________________________________________________________


                                              

ÜLDANDMED

Lasteasutuse ametlik nimetus on:

Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees

Registrikood: 75002910


Lasteaia teeninduspiirkond on Kohtla-Järve linn.

Lasteaia e-posti aadress: vaikemees@kjlv.ee 

telefonid: +372 33 70 525 (direktor) ja +372 33 44 159 

postiaadress: Noorte 4, 30326 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa

Koduleht: www.kjvaikemees.ee

Lasteaed on munitsipaalne õppeasutus.
Lasteaed on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus. 
https://www.kohtla-jarve.ee/

Lasteaia üle teenistuslikku järelvalvet teostab Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Lasteaed juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja linna õigusaktidest ning lasteaia põhimäärusest.
 
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees töötab 4 rühma:

II rühm, Karapuz (sõimerühm: 1-3aastased);

III rühm, Potšemutški (liitrühm: 2-7aastased);

IV rühm, Päikesekiired (liitrühm: 3-5aastased);

V rühm, Krõll (osalise keelekümblusega liitrühm: 3-7aastased).

 
Lasteaia õppekeel: vene ja eesti keel
 
Normatiivne kohtade arv: 74 
 
Lasteaed on avatud tööpäeviti 07.00 - 18.00 

Alates 2015. aasta märtsist rakendab lasteaed õppe-kasvatustegevuses MTÜ Lastekaitse Liidu metoodikat  "Kiusamisest vabaks!". 

 
LASTEAIA  AJALUGU
 
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees asub Kohtla-Järve linna Järve osas, kesklinnas, elamurajooni keskel.
 
Lasteaed on ehitatud 1954. a. Tol ajal nimetati lasteaeda Lasteaed nr. 11 ja see kuulus Kohtla-Järve Soojuselektrijaamale.
 
1965.a nimetati lasteaed ümber lasteaiaks nr.  8 "Malõš".
 
1981.a  ehitati lisaruumid: köök, pesula ja muusikasaal. Igal rühmal on eraldi rühmaruumid, kõikide rühmade kasutada on saal.
 
1992.a alates kuulub lasteaed Kohtla-Järve linnale.
 
Alates 1999.a kannab lasteaed nime Väikemees.
 
 
MEIE ERIPÄRA:
lasteaial on hea maine lastevanemate hulgas, sest lasteaia personal teeb väga palju individuaalset tööd iga lapsega; 
personal on pädev ja vastab kvalifikatsioonile;
kogu kollektiivi on ühtne ja tegus;
lasteaed on ehitatud omapärase projekti järgi, on hubane, hooldatud ja soe.
 
 
MISSIOON:
Toetada perekonda tegutsemishimulise, vaimselt ja sotsiaalselt arenenud lapse kasvatamisel
turvalises ja kaasaegses kasvukeskkonnas.
 
 
VISIOON
Väärtustada lapse individuaalsust, tervist ja tema igakülgset arengut.
 
 
VÄÄRTUSED:
Valgus - (suhtlemine, sõbralikkus, usaldus)
 
Ärksus -  (initsiatiiv, teadmishimu)
 
Inimlikkus - (lapse õigused, lapse tervisest hoolimine)
 
Koostöö - (lastega, vanematega, töötajatega)
 
Edu – (teadmine, austamine)
 
Mõte – (idee, loomine, paindlikkus)
 
Eesmärk - (tulemus)
 
Elu - (kogemus, areng)
 
Sünnipäev - (isiksus, turvalisus)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koduleht Elitec'st