Eesti English Русский
Otsi


TULE MEIE
LASTEAEDA!
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees

Meie lasteaed

INFO LASTEVANEMATELE


LASTEAEDADE KÜLASTAMISE EEST MAKSTAV MAKSE ARVUTATAKSE ÜMBER
Koroonaviiruse COVID-19 leviku tõttu on Eestis välja kuulutatud erakorraline olukord ja paljud lapsed ei käi lasteaedades. Kohtla-Järve linn arvutab lasteaedade külastamise eest makstava summa ümber, nii et päevade eest, mil lapsed kodus on, pole vaja maksta. Märtsi makse arvutatakse ümber aprillis.

________________________________________________________________________________________________________


                                              

ÜLDANDMED

Lasteasutuse ametlik nimetus on Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees.

Lasteaia asukohaks on Kohtla-Järve linn. 

Lasteaia postiaadress on Noorte 4, 30326 Kohtla-Järve, Ida-Virumaa.
 
Lasteaed on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus. Lasteaia teeninduspiirkond on Kohtla-Järve linn.
 
Lasteaed on munitsipaalne õppeasutus. Lasteaed juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja linna õigusaktidest ning lasteaia põhimäärusest.
 
Kohtla-Järve Lasteaias Väikemees töötab 4 rühma, neist: 1 liitrühm osaline keelekümblusrühm (3-7 aastased lapsed), 1 sõimerühm (1.6-3 aastased lapsed), 1 liitrühm (2-6 aastased lapsed), 1 liitrühm (2-7 aastased lapsed). 

Lasteaed võtab vastu lapsi vanuses 1.6-7 a.
 
Lasteaia õppekeel: vene ja eesti keel
 
Normatiivne kohtade arv: 74 
 
Lasteaed avatud tööpäeviti 07.00 - 18.00 

 
LASTEAIA  AJALUGU
 
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees asub Kohtla-Järve linna Järve osas, kesklinnas, elamurajooni keskel.
 
Lasteaed on ehitatud 1954.a. Tol ajal nimetati lasteaeda Lasteaed nr. 11 ja see kuulus Kohtla-Järve Soojuselektrijaamale.
 
1965.a nimetati lasteaed ümber lasteaiaks nr.  8 "Malõš".
 
1981.a  ehitati lisaruumid: köök, pesula ja muusikasaal. Igal rühmal on eraldi rühmaruumid, kõikide rühmade kasutada on saal.
 
1992.a alates kuulub lasteaed Kohtla-Järve linnale.
 
Alates 1999.a kannab lasteaed nime Väikemees.
 
 
MEIE ERIPÄRA
 
lasteaial on hea maine lastevanemate hulgas. Lapsevanemad hindavad kõrgelt personali individuaalset tööd nende lastega.
personali püüdlused kvalifikatsioonitaseme tõstmiseks.
kogu kollektiivi ühtne tegenes.
lasteaed on ehitatud omapärase projekti järgi, on hubane, hooldatud ja soe.
 
 
MISSIOON
 
 
Toetada perekonda tegutsemishimulise, vaimselt ja sotsiaalselt arenenud lapse kasvatamisel
turvalises ja kaasaegses kasvukeskkonnas.
 
 
VISIOON
 
 
Väärtustada lapse individuaalsust, tervist ja tema igakülgset arengut.
 
 
VÄÄRTUSED
 
 
Valgus - (suhtlemine, sõbralikkus, usaldus)
 
Ärksus -  (initsiatiiv, teadmishimu)
 
Inimlikkus - (lapse õigused, lapse tervisest hoolimine)
 
Koostöö - (lastega, vanematega, töötajatega)
 
Edu – (teadmine, austamine)
 
Mõte – (idee, loomine, paindlikkus)
 
Eesmärk - (tulemus)
 
Elu - (kogemus, areng)
 
Sünnipäev - (isiksus, turvalisus)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koduleht Elitec'st